Новостная лента ГУК "Амар сайн"

АГЫМНАЙ ҮЛЬГЭР ТҮҮРЭЭГШЭД

"Алтаргана" нааданда Үбэр Байгалайнгаа хизаар түлөөлжэ хабаадаха үльгэршэд уридшалан эмхидхэгдэһэн харалганда хабаадажа, нэрэнүүдынь элирээ. Наһанай хэмжүүрээр хубаарилагдаһан хоёр янзын түлэбөөр бэлэдхэлэй ажал түлэг дундаа ябуулагдажа байна.
#Алтаргана2024
Made on
Tilda