Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ХАТАРАЙ УЯН ДОЛГИН ДЭЭР

Дуун хатар, харгын аян зам, тоглолто наадан ажабайдалай эрьесэтэй нэгэдэжэ, он жэлнүүд һубарин үнгэржэл байна.

"Амар сайн" театрта арба гаран жэлэй хугасаада амжалтатай хүдэлжэ ябаhан хатарша бүлын Наталья ба Мункоболот Дармаевтанай "ХОДОДОО СУГТАА" гэhэн зохёохы үдэшын концерт-нааданда уринабди!
Действует Пушкинская карта
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Творческийвечер
Made on
Tilda