Новостная лента ГУК "Амар сайн"

"БАЛЖАН ХАТАН" - АГЫНХИДТА

Балжан хатанаа дахан ерэһэн
Баргын үртэһэн буряад араднай
Хариин хаашуулай үйлэдэһэн
Хатуу бэрхэшээл дабан гараа лэ.

Хори-буряадаа түлөөлэгшэ Балжан хатанай түүхэ домогые оперо болон баледэй театр Ага нютагай ажаһуугшадта июниин 25-да дурадхана.

Буряадай түрүү театрта ажалладаг Ага нютагаймнай мэдээжэ артистнар: мэнэ һаяхан үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, Россиин Федерациин габьяата артист - Зүдхэли нютагай Билигма Ринчинова (Зэлмэ), Саян Цымпилов (Дай Хун), Ушарбай нютагай Баяржаб Дамбиев (Болод), Алханын - Бадма Гомбожапов (Бүүбэй Бэйлэ). Данзан Бальжинимаев (Бадам) болон бусад энэ рок-мюзиклда гол дүрэнүүдые гүйсэдхэхэ юм.

Дууша сэдьхэлтэй, талаан бэлигтэй нютагайнгаа артистнарые дэмжэжэ, суута Балжан хатан тухай домогые мүнөө үеын онол арга хэрэглэжэ найруулһан, һонирхолтой, өөрын онсо үгүүлбэритэй шэнэ наадаар зүрхэ сэдьхэлээ хужарлуулая!
Made on
Tilda