Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ТҮРҮҮШЫН ҮЗЭСХЭЛЭН

"Амар сайн" театрай гол дуушан Элбэг Зандраевай өөрын гараар урлаһан скульптурна бүтээлнүүдэй үзэсхэлэнэй нээлгын баяр ёһолол мартын 7-до Ага тосхондо үнгэргэгдөө.

"ДалиТЭ" театрай танхим соо залуу дуушан, ирагуу найрагша, хүгжэмшэн Элбэг Зандраевай "ШАМ СОО ҺАЙХАН ДЭЛХЭЙ" гэһэн уран гартанай түрүүшын үзэсхэлэн олониитын хабаадалгатайгаар, ехэл һонирхолтойгоор үнгэрбэ.

Алиш тээшээ адли жэгдэ талаан бэлигтэй анда нүхэрэйнгөө амжалтаарнь омогорхонобди. Урлан бүтээһэн зүйлнүүдынь өөрын тусхай түүхэтэй, онсо шэдитэй юм.

Найдал ехэтэй залуу барималшанай ерээдүйн харгы замынь үрэжэлтэй, урагшатай байһай гэжэ олон тоото сугларагшад амаршалха зуураа мэдүүлбэд.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Выставка
Made on
Tilda