Новостная лента ГУК "Амар сайн"

САГААН-УУЛА НЮТАГТА

"Амар сайн" театрай артистнар Могойтын аймагай Сагаан-Уула нютагай ажаһуугшадтай уулзажа ерээ.

Һэльбэн шэнэлэгдэһэн уужам һаруул соёлой байшан соо концерт-наадаяа дэлгэбэ.

Хатарша, дууша хүбүүд басагаднай дуу хүгжэмөө, бүжэг наадаяа арад зондо дурадхан, урма баяраар халяажа, зүрхэ сэдьхэлыень ханааба.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Гастроли
Made on
Tilda