Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ТУУЛАЙ ЖЭЛЭЭР!

"В сиянии Белого месяца" гэһэн концерт-наадаяа "Амар сайн" театр Шэтэ хотын ажаһуугшадта дурадхаба.

Сагаалганай баярай тоглолтодо манай театрай артистнар шэнэ хатар дуугаа, аялга хүгжэмөө дурадхажа, сугларагшадайнгаа зүрхэ сэдьхэлые хүмэрюулэн хужарлуулаа.

Аяар холын молор һайхан Монгол оронһоо айлшаар бууһан мэдээжэ дуушан Цагаадайн Мүнхболд, тиихэдэ үнгэтэ һайхан тюльпан сэсэгээр баян үргэн уужам талатай Хальмаг нютагай нэрэтэй солотой дуушан Лиджи Горяев гэгшэд Сагаалганай наадые улам шэмэглэжэ, жэгтэй гоё уянгата дуунуудаа бэлэглээ.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#СагаалганЧита
Made on
Tilda