Новостная лента ГУК "Амар сайн"

НА КАНАЛЕ "РОССИЯ -1"

Сентябриин 25-да үглөөнэй 09:00 сагта "Россия-1" каналда Агын тойрогой һонинуудта "Амар сайн" театрай захирал Оюны Дарижаповатай хэһэн хөөрэлдөө хараха аргатайт.
Made on
Tilda