Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ХАТАРШАН. ДУУШАН, УРАН ГАРТАН

Хошонгууша абари зантай, ажалай баян намтартай, манай театрай олондо һайшаагдадаг, артистнарайнгаа дунда Леня ахай гээд нэршэһэн, эгээл хүндэтэй аха захатан, Россиин Федерациин габьяата артист Леонид Бимбаевич Бабалаевые 70 наһанайнь ойн баяраар хани халуунаар амаршалнабди!

"Амар сайн" театрта аяар холын 1999 ондо аман зохёолой "Түбэргөөн" бүлгэм байгуулжа, мүнөө болотор хүтэлбэрилэн ажаллаһан зандаа. Залуу ханинартаа дүршэлөө дамжуулан, хүнхинэмэ хөөмэйн аялгын шэдитэ нюусануудтай танилсуулан, талаан бэлигээ арад зондоо дамжуулжа ябаһан Леонид Бимбаевичын үүргэ нүлөө айхабтар ехэ.

Бүхэли наһаараа тайзан дээрэ ябаһан нэрэ солотой артист байхаһаа гадна Леонид Бимбаевичнай долёобортоо домтой, уран гартан юм. Буряад-монгол угсаатанайнгаа янза бүриин хүгжэмтэ зэмсэгүүдые урлан бүтээхэ табисууртай, удамарша бэрхэ дархан солотон юм.

2023 он - Росси доторнай Багшын, залан хүтэлэгшын жэл гээд соносхогдоһониинь эли. Мэргэжэлээ дамжуулха аргатай, олон тоото шабинартай, мэдээжэ артист Леонид Бимбаевич Бабалаевые түрэһэн үдэрөөрнь, алтан ойгоорнь "Амар сайн" театрай коллективэй зүгһөө амаршалан, элүүр энхые хүсэебди!
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Юбилей
Made on
Tilda