Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ХОЁР ТОМО БҮТЭЭЛ ТАНАЙ АНХАРАЛДА

Һүүлэй үедэ гансашье Агадаа бэшэ, зүгөөр хүршэ Буряад ороноор бүришье олоной һайшаалда хүртэһэн "Амар сайн" театрай "Хүхөө Намжил" ба "Модэ. Хүннын түүхэ" гэһэн ялас гэмэ шэнэ бүтээлнүүднай харагшадай һонирхол татаһаар зандаа.

Буряад-монголшуудай хүгжэмтэ зэмсэг болохо морин хуурай хаанаhаа бии болоhон тухай домогые, тиихэдэ арадайнгаа түүхэдэ Модэ хаан гээд алдаршаhан аялга дуугаар, хатар бүжэгөөр баян зүжэгүүдыемнай хаража, сэдьхэлээ хужарлуулыта!

Мүнөө сагай маяг хэлбэритэй, сахилгаан мэтэ үнгэтэ зурагуудаар шэмэглэгдэhэн, шэдитэ hайхан аялга хүгжэмтэй, "Амар сайн" театрай жэгтэй гоё, буряад бүтээлнүүдые ерэжэ харыта!
Пушкинска карта хэрэглэхэ аргатайт.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Театрымалыхгородов
Made on
Tilda