Новостная лента ГУК "Амар сайн"

БУРЯАД КИНО

Гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай «Амар сайн» театр хүгжэм-түүхэтэ "АЛАН ГОО" гэһэн буряад хэлэн дээрэ буулгагдаһан, уран һайханай бүтээл үргэниитэ арад зондоо дурадхахань.

Энэ киногой сюжет соо домог суута уг эхэ Алан Гоо, тэрэнэй оюун ухаан, алтан һургаал дээрэ үндэһэлэгдэһэн баримтанууд гол һуури эзэлнэ.

Гүнзэгы удхатай, гүн һургаалтай, буряад хэлэтэ шэнэ хүгжэм-түүхэтэ фильм ерэжэ харыта!

Майн 11-дэ, үдэрэй 15:00 сагта.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Театрымалыхгородов
Made on
Tilda