Новостная лента ГУК "Амар сайн"

НЮТАГАЙ ОМОГОРХОЛ

"Амар сайн" театрай артистнар, хатарша бүлэ Мункоболот ба Наталья Дармаевтан "ХОДОДОО СУГТАА" гэһэн зохёохы үдэшынгөө тоглолто наадаяа түрэл һайхан тоонтодоо, Зугаалай нютагайнгаа арад зондо дурадхаба.

Арба гаран жэлэй туршада амжалтатай хүдэлжэ ябаһан, ажалай баян дүршэлтэй болоһон мэргэжэлтэднай олоороо сугларһан нютаг зондоо аргагүй гоё һайндэр бэлэглэбэ.

Янза бүриин, ялас гэмэ хатар бүжэгүүд удаа дараалан дурадхагдажа, халуун альга ташалган замхаагүй. Нютаг нугадаа хүндэтэй, аба эжынгээ нэрэ алдарые дээрэ үргэжэ ябаһан, талаан бэлигтэй хатарша бүлэдэ амаршалгын дулаахан баярай үгэнүүд зорюулагдаһан байха юм!
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Творческийвечер
Made on
Tilda