Новостная лента ГУК "Амар сайн"

САГААЛГАН -2024

Сагаан һараяа угтуулан, "Амар сайн" театр Модон Ногоон Луу жэлэй угтамжын концерт-наадаяа дурадхажа, нютагайхидаа урмашуулан баясуулба.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Сагаалган2024
Made on
Tilda