Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ГАСТРОЛЬНУУД ҮРГЭЛЖЭЛҺӨӨР

ГАСТРОЛЬНУУД ҮРГЭЛЖЭЛҺӨӨР
"Амар сайн" театрай артистнар мүнөөдэр Дулдаргын 2-дохи дунда һургуулиин актова заал соо концерт наадаяа, тиихэдэ шэнэ түлэблэл "Модэ" зүжэгөө харуулба.
Дулдарга, Үзөөн һууринай һурагшад ба ажаһуугшад шэнэ тоглолтоор зүрхэ сэдьхэлээ ханааба.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Театрымалыхгородов
Made on
Tilda