Новостная лента ГУК "Амар сайн"

"БАЛЖАН ХАТАН" - АГЫНХИДТА

Хори-буряадаа түлөөлэгшэ, гайхамшагта "Балжан хатан" эгээ түрүүшынхеэ Ага нютагай газар дэбисхэр дээрэ!

Арадайнгаа ёһо заншалда үндэһэлэн, уйгаргуй баян, ульгам гоё, түрэл буряад хэлэн дээрэ найруулан табигдаһан "Балжан Хатан" рок-мюзикл июниин 25-да Ага нютагайхидта дурадхагдахань.

Нэрэ солотой, олондо мэдээжэ болоһон эрхим режиссёр Олег Юмовэй оперо болон баледэй театрта найруулан табиһан һонин үгүүлэлтэй, мүнөө үе сагай эрилтэдэ таарама, хүгжэмтэ нааданда уринабди!

Буряадай түрүү театрта ажалладаг, гол дүрэнүүдые гүйсэдхэдэг нютагайнгаа талаан бэлигтэй артистнарые дэмжэжэ, эрэлхэг зүрхэтэй, холын хараа бодолтой, буряад угсаата арадайнгаа суута Балжан хатан тухай домогые тайзан дээрэ хараял, уулзаял, нүхэд, олоороо!

"Амар сайн" театрай кассада билет абаха аргатайт. 8(30239)35274
Тел: 89833396291
Made on
Tilda