Новостная лента ГУК "Амар сайн"

СЭДЬХЭЛҺЭЭ МҮНДЭЛЖЭ ЕРЭҺЭН ДУУНУУДАА...

Үбэр Байгалай хизаарай габьяата артист, "Амар сайн" театрай гол дуушан Дашима Цынгуевагай зохёохы ажалайнь 20 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "БИ - ДУУШАН' гэһэн тоглолто наадан Ага тосхондо, Зүдхэли һууринда үнгэрөө.

Талаан бэлигтэй дуушанай өөрын найруулан зохёоһон шэнэ дуунуудынь зэдэлжэ, олондо һайшаагдаа. Уянгата дуунай шэдитэ хүгжэмэй долгин дээрэ, бурьялма һайхан буряад хэлэн дээрэ ирагуу дуунуудыень шагнажа, харагшаднай зүрхэ сэдьхэлээ хужарлуулба.

Дуушан, ирагуу найрагша, хүгжэмшэн Дашима Цынгуевагай бэлиг шадабари, дуулаха абьяас бэлигынь үндэрөөр сэгнэгдээ.

Суг хамта ажалладаг артистнартаяа хамта шэнэ программа зохёожо, дууша, хатарша хүбүүд басагаднай ялас гэмэ наада дурадхаба.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
Made on
Tilda