Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ХҮРШЭ МОНГОЛ ОРОНҺОО

"Амар сайн" театрай ордон соо мүнөөдэр ехэл хүлгөөтэй үнжэбэ. Ушарынь гэхэдэ, Монгол оронһоо айлшаар бууһан сэрэгэй дуу хатарай академическа ансамблиин артистнар тоглолто-наадаяа харуулба.
Үдэрэй, үдэшынш нааданда Ага нютагайхид олоороо суглараа.
Дууша сэдьхэлтэй артистнар ород, буряад, монгол хэлэн дээрэ олондо мэдээжэ дуунуудые гүйсэдхэжэ, олоной бахархалда хүртэһэн байна.
Үглөөдэр Могойтын аймагай ажаһуугшадта хатар дуутай, бүжэг наадаяа дурадхаха юм.
Made on
Tilda