Новостная лента ГУК "Амар сайн"

БУРЯАД ХЭЛЭЕЭ ДЭМЖЭЖЭ...

Мартын 23-да онлайн маягаар үнгэргэгдэһэн Бүгэдэ буряадай "Эрдэм" диктантда "Амар сайн" театрай зарим ажалтад хабаадажа, эрхим дүнгүүдые туйлабад.
"Эрхим" сэгнэлтэдэ хүртэһэн Оюна Базарова (100 б), Балжит Цыбенова (96б), Туяна Дашибалова (95б) гэгшэдтэ "Сертификат отличника" барюулагдаба.
Made on
Tilda