Новостная лента ГУК "Амар сайн"

"АМАР САЙН" НИИСЭЛ ХОТОДО

Үбэр Байгалай хизаарай Россиин бүридэлдэ ороһоор 370 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Даурия - колыбель цивилизаций" гэһэн наадан Кремлиин томо тайзан дээрэ үнгэрөө.

Үбэр Байгалай хизаар түлөөлжэ ерэһэн олон тоото артистнарай тоодо "Амар сайн" театр хабаадалсаба. Энэ ехэ түүхэтэ хэмжээ ябуулгада буряад арадайнгаа үндэһэн соёл урлалые, нютаг оронойнгоо амжалта туйлалтануудые ялас гэмээр дурадхаба.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
Made on
Tilda