Новостная лента ГУК "Амар сайн"

УРАН ГАРТАНАЙ БҮТЭЭЛНҮҮД

"Амар сайн" театрай гол дуушан Элбэг Зандраевай өөрын гараар урлаһан скульптурна бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн мартын 7-до үнгэргэгдэхэ.

"ДалиТЭ" театрай танхим соо 14:00 сагта "ШАМ СОО ҺАЙХАН ДЭЛХЭЙ" гэһэн уран гартанай түрүүшын үзэсхэлэндэ уринабди!
Made on
Tilda