ТУРНИР ПО "JUST DANCE"

БУРЯАД ДУУНАЙ ҺАЙНДЭР

Сагаан һарын үедэ "Амар сайн" театр Шэтэ хотын ажаһуугшадта буряадхан аялга дуугаа дэлгэжэ, ээлжээтэ толголто наадаяа дурадхахань.

"ДУУНАЙ ДЭЭЖЭ - АРАДТАА" гэһэн хүгжэм дуута концерт-нааданда молор һайхан Монгол ороной талаан бэлигтэй дуушан, Монгол уласай соёлой түрүү ажалтан Цагаадайн Мүнхболд хабаадаха.

Сагаан һарын баяраар бэе бэеэ золголсон, жэнхэни һайхан буряад дуунай һайндэртэ уулзаял нүхэд олоороо!
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#СагаалганЧита