Новостная лента ГУК "Амар сайн"

БУРЯАД КИНО

"Амар сайн" театрай артистнар "Тэнгэриин изагуур" гэhэн гаршагтай уран hайханай фильм буулгажа, олониитын үзэмжэдэ дурадхаха hанаатай.

Энэ хэрэгээ улам бэелүүлхэ зорилготойгоор хүршэ Монгол ороной газар дэбисхэр дээрэ ошожо, "Чингисын хүреэ" гэhэн газарта буулгабаринуудые хэжэ бусаhан байнад.

"Идуганинтертаймент" киностудиин дарга Агванцэрэнгийн Энхтайванай ударидалга доро энэ ехэ хэмжээнэй ажал ябуулагдаа.

Энээн тухай Агын телевидениин дамжулгада (18:21 мин) хараха аргатайт.
Made on
Tilda