Новостная лента ГУК "Амар сайн"

"КРАЙ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЛЕГЕНДЫ"

гэһэн ехэ нааданда уринабди!
Морин хуурай бии болоһон тухай хүгжэмтэ һайхан "Хүхөө Намжил" гэһэн этно-мюзикл Ага нютагайнгаа харагшадта "Амар сайн" театр дахяад дурадхахань.
Спектаклиин удаа дуу хүгжэмөөр баян, хатар бүжэгөөр элбэг концерт-наада ерэжэ харахыетнай уринабди, хүндэтэ нютагайхид!
Пушкинска карта хэрэглэхэ аргатайт.
Биледэй сэн - 700 түх.

https://widget.smart-bilet.ru/sites/beta/venue?skey=1e0b1711d70541bf4b1ccdcd54d21499&id=1557
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
Made on
Tilda