Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ТОЙРОГОЙНГОО ҺУУРИНГУУДААР

"АМАР САЙН" театрай гастрольнууд үргэлжэлһөөр. Могойтын аймагай Урта нютагай ажаһуугшадтай декабриин 15-да, үдэрэй 15:00 сагта уулзалгатайбди.
Хүршэ Хүһөөшэ нютагайхидые мүн лэ уринабди концерт-наадандаа!
Made on
Tilda